2019 Yılı Müdür ve Müdür Yardımcılığı İçin Temmuz Ayı Mülakat Soruları

2019 Yılı Temmuz ayında yapılacak olan idarecilik sözlü mülakatlarında çıkabilecek güncel ve diğer soru örnekleri

2019 Yılı Müdür ve Müdür Yardımcılığı İçin Temmuz Ayı Mülakat Soruları

2019 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Mülakat Soruları ve Cevapları


Paralarımız

1 Kuruş - Kardelen Çiçeği

5 Kuruş - Hayat Ağacı

50 Kuruş - Şehitler Köprüsü

5 TL - Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı - Dünyanın ilk tarihi doktorasına sahip kişi

10 TL - Ord. Prof. Dr. Cahit ARF - Türk Matematik Derneği Başkanı 

20 TL - Mimar Kemaleddin - Çapa AÖL, Çamlıca Kız Lisesi, Devlet Demiryolları Binası, Edirne Garı, Bebek Cami vs.. gibi eserler

50 TL - Fatma Aliye - İlk Kadın Romancımız diye soruldu.

100 TL - Buhurizade Mustafa Itri Efendi (2018 Yılında birçok kez soruldu)

200 TL - Yunus Emre (Türkçenin Süt Dişleri lakablı halk ozanı diye sorulabilir)

MEB Projeleri (Milli Eğitim Bakanlığı Projeleri)
Demokrasi Kuşağı

Avrupa Konseyi ile demokrasi, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi verilmektedir.

Hedef Kitle: Öğretmenler, mevzuat uzmanları, yerel yönetimler, MEB çalışanları, kitap uzmanları

Amaç: Demokratik okul kültürünün geliştirilmesi ve ders materyal ve ortamının demokrasi, insan hakları çerçevesine uygun hale getirilmesidir.

KDK Çocuk

Kamu denetçiliği kurumu çocuk internet sayfasıdır. Çocuklar okul, hastane, valilik, karakol, belediye, itfaiye gibi dairelerde yaşadığı sorunları kuruma yazıyor.

Trafik Dedektifleri

OPET'in desteğiyle yaklaşık 4 yıldır devam eden projeyle öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verilmektedir.

KEP Projesi (Okuyan-Üreten)

Kız çocuklarının eğitimi projesine verilen addır. Amaç: Avrupa birliği iş birliği ile doğu ve güney doğudaki "Kız" çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi için aileler, idareciler, eğitimciler nezdinde çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Beyaz Bayram Projesi

MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi projesidir.

HBBEP Projesi (Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi)

Mesleki ders öğretmenlerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla "AB" ülkelerine "4. Hafta" süreyle gönderilmesi projesidir.

MESGEP (Meslek Edin, Gelecek Senin)

Mesleki becerilerin geliştirme projesidir. Ev hanımları, engelli vatandaşlarımız, muhtaç, dul ve yetimlere yönelik meslek kazandırma kursları sağlanmaktadır. En önemli amacı: İşsizliğin önüne geçmektedir.

MEBİM - ALO 147 - (Yeni Kabine Sonrası Kapatıldı)

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi: Talep, şikayet, görüş-öneri, ihbar ve bilgi edinme için oluşturulan birimdir. Çoğunlukla depremzede ve engelli personeller çalıştırılmaktadır.

Kumbara

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin tasarruf ve birikime teşvik edilmesi, para konusunda biliçlendirilmesi, özgüven ve girişimcilik kazandırılması için "Finansal Okur-Yazarlık" eğitimi programları sınıf öğretmenlerince işlenmektedir.

Sağlıklı Adımlar

Yeni nesillerin yeterli ve dengeli beslenme bilincine sahip olması amacıyla (3. sınıf öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik) geliştirilen bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir.

Okul Sütü

2011 yılında başlamış, bu sene 8 yılında halen devam eden bir projedir. Amacı: çocuklarımızın sağlıklı gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır. Okul sütü dağıtılmadan önce veliden izin alınması gerekiyor.

KOP Okuyor Projesi

Kalkında Bakanlığına bağlı olarak yürütülen bir projedir. İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hobi bahçeleri, ekolojik okul tabanlı alt yapıların yapılması ve seralar oluşturulmasının amaçlanması. Aynı zamanda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik fidan dikme ve okuma etkinlikleri düzenlenmekte.

Okul Üzümü Projesi

2014 yılında başlamış ve halen devam etmekte olan bir projedir. Anaokulu ve 1., 2., 3., 4., sınıf öğrencilerine sağlıklı ara öğün tüketme alışkanlığı kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla haftada bir gün (perşembe) okul üzümü dağıtımı yapılmakta.

Yavru Tema

Minik eller toprağa sloganıyla başlatılan, anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrenci ve öğretmenlere yönelik yapılan çalışmada; çevre konusunda bilinç kazandırma, erozyonu önleme gibi çalışmaları kapsar.

Can Dostları Hareketi

Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; Trafikte her an sorumlu davran, trafikte sorumluluk hareketi olarak, ilkokul öğrencilerine yönelik çalışmalarını kapsayan projedir.

İ-TEC

Çocuklar ve öğrenenler yaparak öğreniler felsefesiyle yola çıkarak geleceğin sınıflarını tasarlamayı amaçlar. Çocukların gelişim düzeyleri, zeka düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları, öğretmen yeterlilikleri gibi etmenler projenin içine dahil edilerek, teknoloji destekli öğrenme olarak tanımlandı. Proje tabanlı öğrenme modeli üzerine kurulu, öğrenme hikayeleri ve milli eğitim bakanlığı araçlarını kullanmayı öngördü.

Fatih Projesi (En çok sorulan sorulardan)

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi, Fatih Projesi: 5 başarı faktörünü merkeze alarak ortaya konulmuş bir projedir.

1. Erişilebilirlik: Bilgiye her zaman her yerde erişim.

2. Verimlilik: Kaliteyi artırmayı amaçlar.

3. Eşitlik: Batıdaki herhangi bir ilin veya il merkezindeki bir öğrencinin eşit bir eğitim görmesidir.

4. Ölçülebilirlik: Sadece sonuç odaklı değil, süreç + sonuç odaklı ve her ayrıntıya dikkat edilerek ölçüm yapılması.

5. Kalite: Eğitim kalitesinin artırılması.

EBA (Eğitim Bilişim Ağı)

Fatih projesi için geliştirilen sosyal içerik platformudur. İçerisinde haberler, ders dökümanlar, görsel, dergi, döküman, video, kitap gibi materyallerin öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgi alışverişinde bulunduğu sosyal içerik platformudur. Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

E-Twinning

Avrupa okulları topluluğu anlamına gelen bu proje, avrupadaki meslektaşlarımızla işbirliği yapmak, projeler üretmek, ürettiğimiz projeleri geliştirmek/paylaşmak amacıyla, öğretmenlere, idarecilere, kütüphanecilere yönelik bir platformdur. Ayrıca mesleki eğitimler için çevrimiçi mesleki gelişim fırsatları sunmakta olan bu oluşum, Avrupa Birliği eğitim-öğretim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+ bir parçasıdır.

SCIENTIX

Avrupa okulları tarafından 2009 yılında kurulan bu platforma, Türkiye 2014 yılında üye olmuştur. Avrupa Fen Eğitimi topluluğu olan bu platformda, STEM projelerinin ve sonuçlarının toplanıp yayılmasını amaçlar. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik eğitiminin bir bütün halinde verilmesi anlamına gelen çalışmalar düzenlenmektedir.

PISA'nın açılımı nedir?

Uluslar arası öğrenci değerlendirme programı

Karşınıza gelebilecek diğer sorular ise şöyle;


2019 Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Ülkeler Hangileridir?

Romanya, Ocak-Haziran

Finlandiya, Temmuz-Aralık

2019 G-20 Zirvesine ev sahipliği yapan ülke hangisidir?

Japonya

 Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen "Dozer" lakaplı efsane futbolcu kimdir?

Cemil Usta

Mısır'ın demoktratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve seçildikten bir süre sonra askeri darbeyle görevinden alınan, Haziran 2019 da hayatını kaybeden devlet adamı kimdir?

Muhammed Mursi

Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen, 91'inci Oscar Ödülleri'nde en iyi film ödülü hangi yapıtla verilmiştir?

Green Book

2019 yılı NATO zirvesi nerede yapılacaktır?

Londra

Tablet, PC; kitap ve defterlerin yerini alabilir mi?

Sosyal Medya-İnternet'e kaşı çocukları nasıl bilinçlendiririz?

Okul - Öğretmen ilişkisi nasıl olmalıdır?

Tam öğrenme modeli nedir?

"Her öğrenciye yeterli zaman ve imkan sağlandığında öğrenir." görüşünü açıklayınız.

Okula yeni başlayan öğrencinin uyum süreci için neler yapılabilir?

Kaynaştırma eğitiminin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

"Eğitimde feda edilecek fert yoktur" Mustafa Kemal Atatürk sözünü açıklayınız.

Ahilik Teşkilatı Nedir? Hakkında bilgi veriniz.

Açık uçlu soruların avantajları nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

Ders kitapları oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tevhid-i Tedrisat Nedir?

Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nu kurmasındaki amaç nedir?

Üst düzey düşünme becerilerine örnek veriniz.

Yılın en iyi öğretmeni seçilen öğretmen kimdir? (Nurten Akkuş)

Eğitimde Teknoloji kullanımının verimliliği arttırdığını düşünüyor musunuz?

Yaygın eğitim çeşitleri nelerdir?

- Halk Eğitim kursları, hizmetiçi eğitim etkinlikleri

Öğrenen ve öğretenin aynı ortamda olmadığı eğitim çeşitleri nelerdir?

- Uzaktan eğitim, BDÖ (Bilgisayar Destekli Eğitim), Açık öğretim.

Kişisel Sosyal zekayı nasıl geliştirebiliriz?

- İşbirliği içinde çalışabileceği etkinlikler düzenlenebilir. Öğrenciler kendilerini rahat ifade edebileceği ortamlar sunabiliriz. 

Siber zorbalık nedir? Önlenmesi için ne gibi tedbirler alınabilir?

Bir öğretmen okulda nasıl giyinmelidir? Kısaca açıklayınız.

Kılık kıyafet güzel olması sizin önemli midir?

Etkin dinleme ve okuma becerisini nasıl kazandırırsınız?

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrencinin iletişim becerisine internetin olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?

Türkiye'de Mesleklerine Göre İlk Kadınlar


Türkiye'de mesleklerine göre ilk kadınlar listesi, Türkiye'de belirli mesleklerin ilk kadın mensuplarının listesi.

❖ İlk kadın tiyatro oyuncusu, Afife Jale

❖ İlk kadın arkeolog: Jale İnan (1943)

❖ İlk kadın avukat: Süreyya Ağaoğlu (1925)

❖ İlk kadın bakan: Türkân Akyol (1971)

❖ İlk kadın başbakan: Tansu Çiller (1993)

❖ İlk kadın başhekim: Gönül Bingöl

❖ İlk kadın belediye başkanı: Sadiye Hanım (1930)

❖ İlk kadın büyükelçi: Filiz Dinçmen (1982)

❖ İlk kadın ceza ve ağırceza hakimi: Muazzez Halet Işıkpınar (1931)

❖ İlk kadın çöpçü: Elif Yazgan

❖ İlk kadın danıştay başkanı: Füruzan İkincioğulları (1994)

❖ İlk kadın danıştay üyesi: Şükran Esmerer

❖ İlk kadın diplomat: Adile Ayla

❖ İlk kadın dişhekimi: Ferdane Bozdoğan Erberk

❖ İlk kadın doktor Safiye Ali (1891-1952)

❖ İlk kadın eczacı: Rukiye Kanat Arran

❖ İlk kadın emniyet müdürü: Feriha Sanerk (1953)

❖ İlk kadın fotoğrafçı: Semiha Es

❖ İlk kadın gazeteci: Selma Rıza

❖ İlk kadın genel müdür: Mükerrem Aker

❖ İlk kadın hakim: Suat Berk

❖ İlk kadın hastane müdürü: Feriha Bardakçı

❖ İlk kadın hava kameramanı: Özge Deniz Özker

❖ İlk kadın hazine genel müdürü: Aysel Gönül Öymen

❖ İlk kadın hemşire: Esma Deniz

❖ İlk kadın hesap uzmanı: Müşeref Çallılar ve Güzide Amark

❖ İlk kadın araba yarışçısı: Sâmiye Cahid Morkaya

❖ İlk kadın heykeltıraş: Sabiha Bengütaş

❖ İlk kadın jet pilotu: Leman Altınçekiç (1958)

❖ İlk kadın karakol amiri: Nevlan Kulak

❖ İlk kadın kaymakam: Özlem Bozkurt

❖ İlk kadın kimyager: Prof.Dr. Remziye Hisar

❖ İlk kadın makinist: Seher Aytaç

❖ İlk kadın Millî Eğitim müdürü: Güler Karakülah

❖ İlk kadın millî maç hakemi: Lale Orta

❖ İlk kadın muhtar (atanmış): Meliha Manço

❖ İlk kadın muhtar (seçilmiş): Gül Esin

❖ İlk kadın mümessil: Saliha Yatkın

❖ İlk kadın müzeci: Seniha Sami

❖ İlk kadın orman mühendisi: Binnaz Zehra Sert

❖ ilk kadın opera sanatçısı: Semiha Berksoy (1934)

❖ İlk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy

❖ İlk kadın petrol mühendisi: Halide Ural Türktan

❖ İlk kadın savaş pilotu: Sabiha Gökçen (1937)

❖ İlk kadın pilot: Bedriye Tahir Gökmen (1933)

❖ İlk kadın polis memuru: Betül Diker

❖ İlk kadın profesör: Prof.Dr. Fazıla Şevket Giz

❖ İlk kadın radyo spikeri: Emel Gazimihal

❖ İlk kadın rallici: Azize Hanım

❖ İlk kadın rektör: Prof.Dr. Saffet Rıza Alpar

❖ İlk kadın Cumhuriyet savcısı: Nebahat Sarıyal

❖ İlk kadın sayıştay üyesi: Fahrünisa Etmen

❖ İlk kadın sendika başkanı: Dervişe Koç[4]

❖ İlk kadın subay: Ülkü Sema Toksöz

❖ İlk kadın süvari: Nildeniz Şen

❖ İlk kadın TBMM başkanvekili: Neriman Neftçi

❖ İlk kadın tiyatro oyuncusu: Afife Jale (1919)

❖ İlk kadın televizyon spikeri: Nuran Devres (1968)

❖ İlk kadın vali: Lale Aytaman (1991)

❖ İlk kadın veteriner: Sabire Aydemir (1937)

❖ İlk kadın veteriner Sabire Aydemir (1910-1991) ile eşi Hasan Aydemir

❖ İlk kadın yargıtay üyesi: Melahat Ruacan

❖ İlk kadın yüksek idare mahkemesi başkanı: Firdevs Menteşe

❖ İlk kadın yüksek mimar: Münevver Gözeler

❖ İlk kadın yüksek mühendis: Sabiha Ecebilge

❖ İlk kadın zabıta memuru: Afife İpek

❖ İlk kadın ziraat mühendisi:Fatma Nadide

❖ İlk kadın eksper: Mim. Diler Yetiş Cesur

❖ İlk kadın siyasal parti genel başkanı: Doç. Dr. Behice Sadık Boran (1971)

❖ İlk kadın komando : Tülin Tepedeldiren (1999)

❖ Paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk kadın milli tenisçi: Büşra Ün

2019  Güncel Bilgiler tam listesi,  Güncel Bilgiler sıralı olarak verilmiştir. 

✽ Türk patent ve Marka kurumu Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan KAVUT’a coğrafi işaret tescil belgesi verdi.
✽ Türkiye’nin ilk oyuncak ambulans müzesi BURSA/İNEGÖL’de açıldı.
✽ Dünya’nın ilk yapay zeka spiker robotu ÇİN’de sunum yaptı.
✽ MISIR’da 25 yaşında hamile bir kadına ait olduğu düşünülen 3700 yıllık mezar bulundu.
✽ Türkiye’nin ilk tropikal meyvesi olan EJDER MEYVESİ tescillendi.
✽ Dünya sağlık örgütü YEMEN ülkesindeki çocukların % 80 ‘inin çok muhtaç olduğunu duyurdu.
✽ Spider-Man,X-man gibi çizgi romanların yazarı olan STAN LEE hayatını kaybetti.
✽ Nobel Fizik ödülü 55 yıl sonra ilk defa bir kadına verildi.(DONNA STRİCKLAND)
✽ 2018 FİFA yılın futbolcusu ödülü LUKA MODRİÇ’e verildi.
✽ KİM JONG YANG,İnterpool başkanlığına seçildi.
✽ Expo 2023 KAHRAMANMARAŞ’ta yapılacak.
✽ Yayımlanan kararname ile AKŞEHİR GÖLÜ,kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
✽ Arap Dünyasının önemli medya ağlarından olan Rassdnews 2018’de Dünyanın en seçkin kişisi olarak RECEP TAYİP ERDOĞAN’ı seçti.
✽ Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmaya göre 2018’in en mutlu ülkesi FİNLANDİYA oldu.
✽ Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmaya göre 2018’in en mutsuz ülkesi BURUNDİ oldu.
✽ Türkiye’nin lisanslı en yaşlı atleti olan ERDOĞAN DULDA 91 yaşında hayatını kaybetti.
✽ 2019 Dünya Kitap Başkenti ŞARJA (Birleşik Arap Emirlikleri) oldu.
✽ 2019 Yılı Türkiye’de GÖBEKLİTEPE yılı olarak ilan edildi.
✽ 2019 Dünya Rafting Şampiyonası TUNCELİ’de gerçekleştirilecek.
✽ Aralık ayında ENDONEZYA’da meydana gelen Tsunami’den dolayı 250 kişi hayatını kaybetti.
✽Hollanda’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında kadınlarda YASEMİN CAN şampiyon oldu.
✽ Aralık ayında Sinop’ta Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğine sahip ATMACA füzesi test edildi.
✽ Türksoy 2019 yılını AŞIK VEYSEL-NESİMİ yılı olarak ilan etti.
✽ Aralık ayında Dünyanın ilk yapay zeka spikeri Çin’de ekrana çıktı.
✽ 3 Aralık günü ‘‘Dünya Engelliler günü’’ olarak ilan edildi.
✽ Aralık 2018’de FİFA tarafından tescillenen ilk Türk kadın hakemi DRAHŞAN ARDA.
✽ Aralık 2018’de yaptığı açıklamaya göre 2025’te ülkesinde sigara içilmesini yasaklayacak olan ülke: İSVEÇ
✽ Aralık 2018’de OPEC’ten ayrılacağını duyuran ülke KATAR.
✽ Gençlik ve spor Bakanlığı 2019 yılını ‘‘GÖNÜLLÜLÜK YILI’’ olarak ilan etti.
✽ 2018’de TİMES dergisi yılın kişisi olarak ‘‘CEMAL KAŞIKÇI’’yı seçmiştir.
✽ Aralık 2018’de toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapan ülke: LÜKSEMBURG.
✽ 2019 Asya Futbol Turnuvasında KATAR şampiyon oldu.
✽ İZMİR, Organik tarım merkezi seçilmiştir.
✽ NADİNE LABAKİ,Kefernahum filmi ile Oscar’a aday gösterilen ilk kadın arap yönetmen oldu.
✽ 2019- G20 dönem başkanı: JAPONYA
✽ Ocak 2019’da VENEZÜELLA’da darbe girişimi yaşandı.
✽ SABRİYE ŞENGÜL Dünya Boks şampiyonasında şampiyon oldu.
✽ AVRUPA MERKEZ BANKASI, Mustafa Kemal için 5.000 adet Euro bastırdı.
✽ ‘‘Domates Güzeli’’ lakabı ile bilinen Türk sinemasının ünlü sanatçılarından AYŞEN GURUDA hayatını kaybetti.
✽ 2019 Avrupa Kültür Başkentleri: Plovdiv(Bulgaristan)-Matena(İtalya)
✽ Devlet Sanatçısı GÜLRİZ SURURİ hayatını kaybetti.
✽ 2018’de en çok ziyaret edilen müze TOPKAPI SARAYI olmuştur.
✽ Ocak-2019’da yeni Rtük başkanı EBUBEKİR ŞAHİN seçilmiştir.
✽ 2019 Avrupa Birliği dönem başkanlığı: ROMANYA-FİNLANDİYA
✽ Ocak-2019’da kanun dışı yöntemlerle genetiği değiştirilmiş ilk bebekleri ÇİN’de meydana gelmiştir.
✽ Dünya Ekonomik Forumu Ocak ayında İSVİÇRE’de düzenlendi.
✽ ZÜHTÜ ARSAN tekrar Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi.
✽ Şubat 2019’da MUSTAFA ŞENTOP Tbmm başkanı seçildi.
✽ SİMONE KASLOWSKİ Tüsiad’ın başkanı seçildi.
✽ 2019 İslam işbirliği teşkilatı başkanlığını TÜRKİYE yönetecek.
✽ Şubat 2019’da Osmanlı Tarih uzmanı KEMAL KARPAT hayatını kaybetti.
✽ İPEK ARSLANTAŞ,Rusya’da düzenlenen Bilim Temelli Bilgi yarışmasında MATEMATİK dalında 1. Olmuştur.
✽ Aİ-DA Dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot sanatçısı olarak isimlendirildi.
✽ İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT,tekrar YARGITAY Başkanlığına seçildi.
✽ 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ESKİŞEHİR seçildi.
✽ İZMİR,Organik tarım merkezi seçildi.
✽ Birleşmiş Milletler,2019 yılını PERİYODİK TABLO YILI olarak ilan etmiştir.
✽ Çorlu Havalimanının ismi ATATÜRK HAVALİMANI olarak değişti.
✽ 2019 Dünya kadın boks şampiyonluğu TRABZON’da yapılacak.
✽ ETİYOP YA’dan KENYA’ya uçuş yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu tüm mürettebat hayatını kaybeti.
✽ İlk şehir hologram müzesi KASTOMANU’da açıldı.
✽ YENİ ZELANDA’nın ChristChurch şehrinde gerçekleşen terör saldırısında bir çok insan hayatını kaybetti.
✽ Kazakistan’ın başkenti olan ASTANA’nın ismi NURSULTAN olarak değişti.
✽ Kazakistan’da yapılan seçimler sonucu NURSULTAN NAZARBAYEV yerine KASIM COMERT TOKAYEV seçildi.
✽ Dünya mutluluk raporuna göre 2018’in en mutlu ülkesi :FİNLANDİYA
✽ Dünya mutluluk raporuna göre 2018’in en mutsuz ülkesi:BURUNDİ
✽ Mart 2019’da Türkiye’nin en yaşlı muhtarı olan ALİ HAMURLU, KİLİS ilinin GÜVENDİK köyüne seçildi.
✽ Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan TURAN HANÇERLİ, İstanbul’un AVCILAR ilçesine seçildi.
✽ UKRAYNA’da Nisan ayında yapılan seçimde komedyen Vlademir Zelenskiy devlet başkanı seçildi.
✽ SRİ LANKA’da yapılan saldırılarda 250’den fazla kişi hayatını kaybetti.
✽ G-20’nin 2019 dönem başkanı olan ülke : JAPONYA
✽ Ünlü piyanist ŞEVKET UĞURLUER hayatını kaybetti.
✽ RIZA KAYAALP güreş dalında 9.kez Avrupa Şampiyonu oldu.
✽ TAHA AKGÜL,güreş dalında serbest stil 125 kilo’da Avrupa Şampiyonu oldu.
✽ SAADET YÜKSEL,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliğine seçildi.
✽ Atatürk Havaalanından son sefer SİNGAPUR’a yapıldı.
✽ SUDAN’da gerçekleşen darbe sonucu Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir,ordu tarafından tutuklandı.
✽ DR.DİLEK GÜRSOY,Almanya’nın en saygın ödüllerinden olan Victress Ödülü’nü kazandı.
✽ Türkiye’nin ilk şehir hologram merkezi KASTAMONU’da açıldı.
✽ SÜMEYYE BOYACI,ABD’de yapılan yüzme yarışında Altın Madalya’nın sahibi oldu.
✽ Ses sanatçısı DİLBER AY,geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
✽ İngiltere’de düzenlenen Dünya Tekwando Şampiyonasında İREM YAMAN altın madalya kazandı.
✽ İSTANBUL HAVALİMANI Global Travel ödüllerinde Üstün Yetenek dalında özel başarı ödülünü aldı.
✽ 1 aydan fazla sürmesinden dolayı ‘Dünyanın en uzun seçimi‘’ olan seçim HİNDİSTAN’da tamamlandı.
✽ ‘’İsmini Mars’a gönder’’ kampanyasında en fazla isim gönderen ülke: TÜRKİYE
✽ Türkiye’nin ilk antik Dna laboratuvarı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE kuruldu.
✽ Avrupa’nın en büyük hastanesi ANKARA’da açılmıştır.
✽ Japon imparatorluk tahtına oturan isim: NARUHİTO
✽ FERZAN ÖZPETEK’e İtalya tarafından Fahri vatandaşlık ve fahri doktora unvanı verildi.
✽ IRAK hükümeti 22 yıl sonra gelecek yıl ülke genelinde nüfus sayımı yapacağını duyurdu.
✽ İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını HOLLANDA kazandı.
✽ İsrail’de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Filistin bayrağı açan ülke: İZLANDA
✽ Brand Finance’nin yaptığı araştırmaya göre dünyanın en değerli futbol kulübü REAL MADRİD oldu.
✽ ‘‘Matematikçilerin Nobeli’’ olarak bilinen ABEL ödülünü KAREN KESKULLA UHLENBECK kazandı.
✽ Rusya’da düzenlenen Uluslararası Film Festivalinde en iyi kurgu dalında YUVA filmi birinci oldu.
✽ Dr. HATİCE ZORA’ya İsveç tarafından Kraliyet Hanedanı ödülü verildi.
✽ ÇAMLICA CAMİSİ İSTANBUL’da açıldı.
✽ ‘‘Sinyör’’ lakaplı Fenerbahçe’nin efsane ismi CAN BARTU hayatını kaybetti.

* OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran, Venezuella ve Basra Körfezi kıyısındaki bir dizi ülke tarafından 1960’ta oluşturulan bir konfederasyondur. Merkezi Viyana’dadır.

* Türkiye’de son anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır.

* 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan edildi.

* Türkiye’de ilk şehir hastanesi Yozgat’ta hizmete açıldı.

* İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2019 İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak “Dakka” (Bangladeş) seçilmiştir.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlıkları:

* 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 Bulgaristan / 1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018 Avusturya.

* 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Romanya / 1 Temmuz 2019-31 Aralık 2019 Finlandiya’dır.

Büyükşehir olan illerimiz: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Trabzon, Van, Ordu. (Türkiye’de toplam 30 büyükşehir belediyesi vardır.)

* En son büyükşehir olan ilimiz Ordu’dur.

* 2019 yılındaki G-20 Liderler Zirvesi “Japonya” da yapılacaktır.

G-20 ülkeleri: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu.

* Türkiye’nin, üç haberleşme (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) üç gözlem (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) olmak üzere altı aktif uydusu bulunmaktadır.

* 2018 Eurovision Şarkı Yarışması Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılmıştır. 63’üncüsü düzenlenen yarışmada “Toy” adlı şarkısıyla İsrail’i temsil eden Netta Barzilai birinci oldu.

* 2019 Eurovision Şarkı Yarışması İsrail’de yapılacaktır.

* İlk Dünya Kupası (FIFA), 1930’da Uruguay’da düzenlenmiştir.

* 2018 yılında Rusya’da yapılan son FİFA Dünya Kupasını Fransa kazanmıştır.

* 2022 Dünya Futbol Şampiyonası Katar’da yapılacaktır.

* NBA’de oynayan ilk sporcumuz Mirsat TÜRKCAN’dır.

* Olimpiyat bayrağı ilk defa 1920 Anvers Olimpiyatları’nda kullanılmıştır.

* 2019 Avrupa Kültür Başkentleri Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) şehri ve İtalya’nın Matera şehridir.

* 2018 yılında Kastamonu ilimiz Türk Dünyası Kültür Başkenti olmuştur.

* 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kırgızistan’ın Oş şehri seçilmiştir.

* 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti Eskişehir’dir.

* Türkiye’ nin ilk milli yerli tankının adı “ALTAY”dır.

* Türkiye’ nin ilk milli yerli insansız hava aracının adı “ANKA”dır.

* Kyoto Protokolü’nün sona erme zamanı 2020 yılıdır.

* Bollywood Hindistan’da film prodüksiyon merkezidir.

* H5N1 tipi virüsün sebep olduğu hastalığın bilinen adı Kuş gribidir.

* H1N1tipi virüsün sebep olduğu hastalığın bilinen adı Domuz gribidir.

* Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA), keneler ısırması kaynaklı bir enfeksiyondur.

* HİV virüsünün sebep olduğu hastalığın bilinen adı AİDS’dir.

* Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromunun bilinen adı SARS hastalığıdır.

* Demir eksikliği - Anemi (kansızlık) / İyot eksikliği - Guatr / D vitamini eksikliği - Osteomalazi (raşitizm) / Flor eksikliği - Diş çürümesi; hastalıklarına neden olur.

* Zekâ geriliği ve erken yaşta ölüme neden olan kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen hastalık, down sendromudur.

* Akdeniz Anemisi (talasemi): Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen, doğacak çocuğa anne-babasından ”Beta Talasemi” geninin kalıtımsal olarak geçen bir tür “kansızlık” hastalığıdır. Anemi (kansızlık) oluşmasına neden olan etmen, kanda alyuvarların yapısında yer alan “hemoglobin” molekülünün yapısındaki bozukluktur.

* Turner Sendromu: Kız bebeklerin hücrelerindeki X kromozomlarından birinin eksikliği veya yapısal bozukluğu sonucu ortaya çıkan Turner sendromu doğumsal bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta çeşitli organ istemlerinde (iskelet sistemi, yumurtalıklar, kalp, böbrek vs) yapısal sorunlar olabilmektedir.

* Hemofili çoğunlukla genetik geçiş gösteren, vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan ve pıhtılaşma bozukluğu yaratan bir kan hastalığıdır.

* Adrenalin hormonunu, böbrek üstü bezleri salgılar.

* İmmünoloji, bağışıklık bilimidir.

* Fil hastalığı: Asalak solucanların üreme biçimleriyle bıraktığı larvaların, sivrisineklerle taşınması yoluyla insanlara geçmesi sonucunda başlangıç gösteren fil hastalığının en önemli özelliği, lenf damarlarını tıkayarak iltihaplanmaya yol açmasıdır. Bunun sonucunda özellikle ayak ve bacaklarda aşırı şişme görülür.

* Camilerde imamın namaz kıldırdığı yere mihrap, hutbe okunan yere minber, vaaz verilen yere kürsü denir.

* 1886’da New York’a dikilen Özgürlük Anıtı ABD’ye Fransa’nın hediyesidir.

* Atatürk’ün naaşı 10 Kasım 1953’te Etnoğrafya Müzesi’nden Anıtkabir’e nakledilmiştir.

* Dinamiti Alfred Nobel icat etmiştir (1866)

* Penisilini Alexander Flaming bulmuştur (1928)

* Resmi belgelerdeki mühür, arma, ve özel işaretleri inceleyen bilim dalı heraldiktir.

* İlk televizyon yayını 1938’de İngiltere’de gerçekleştirildi.

* Charles Darwin’in ünlü eseri “Türlerin Kökeni” dir.

* 1957’de Sputnik-I’in Ruslar tarafından dünya yörüngesine yerleştirilmesiyle uzay çağı başlamış oldu.

* Havyar, mersin balığı yumurtalarından elde edilir.

* İlk olimpiyat altın madalyası kazanan kadın sporcumuz Nurcan Taylan’dır. (Halter).

* Bir geminin baş kısmı pruva, arka kısmı pupa, sağ yanı sancak, sol sanı da iskele olarak adlandırılır.

* Televizyonun mucidi İskoçyalı John Logie Baird, 1926’da ilk deneme yayınını yapmıştır.

* Dünyadaki bilinen ilk kilise Hatay’daki Sen Piyer Kilisesi’dir.

* Tam otomatik makinalı tüfeği Hiram Maxim yapmıştır. (1884)

* Deriner Barajı (Artvin), yaklaşık 250 m gövde yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek, Dünyanın ise üçüncü büyüklükte en yüksek barajıdır.

* Kalp kasının kasılma devrelerine sistol, gevşeme devrelerine de diastol denir.

* Euro’yu Almanya’nın Frankfurt kentindeki Avrupa Merkez Bankası yönetir.

* Philadelphia Deneyi; 1943’te “USS Elridge” adlı geminin sisler içinde kaybolması ve 640 km ileride belirmesiyle sonuçlandığı iddia edilen, zaman yolculuğu deneyinin adıdır.

• Ülkemizde sünger avcılığının en çok yapıldığı yer Bodrum’dur.

* Basit faiz oranı: Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.

* Birleşik faiz oranı: Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faiziyle birlikte yeniden yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.

* Cari işlemler hesabı: Cari işlemler hesabında, gelirlerin giderleri aştığı, diğer bir ifadeyle, farkın artı olduğu durum cari işlemler fazlası olarak adlandırılırken; giderlerin gelirleri aştığı, diğer bir ifadeyle, farkın eksi olduğu durum ise cari işlemler açığıolarak adlandırılmaktadır.

* Deflasyon: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.

* Devalüasyon: Sabit kur rejiminde, ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder.

* Ülkemizde ilk devalüasyon 1946’da olmuştur.

* Enflasyon: Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış eğilimidir. Enflasyon, tüketici ve üretici fiyat gelişmelerini gösteren ve TÜİK tarafından yayımlanan resmi endeksler ile ölçülmektedir.

* İhracat: Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelere mal satmasıdır.

* İthalat: Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelerden mal almasıdır.

* Moratoryum: Borçlanıcının ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.

* Konkordato: Borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen anlaşma.

* Konsolidasyon (bir borcun vadesini uzatma, öteleme): Genellikle kısa vadeli bir Devlet borcunun yerini uzun vadeli bir borcun alması anlamını taşır. Devletin vadesi gelmiş olan kısa vadeli borçları ödeme imkanına sahip olmaması ya da bu imkana sahip olmasına rağmen bu ödemenin piyasada yapacağı genişletici etkiyi önlemek istemesidir.

* Resesyon, ekonomik durgunluktur.

* Bir ülke parasının diğer ülke paralarına ya da kıymetli madenlere kolayca dönüştürülebilme özelliğine konvertibilite denir.

Güneşe olan uzaklıklarına göre gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton’dur. (Plüton 2006 yılında Uluslararası Gökbilim Birliği tarafından gezegen sınıfından çıkarılarak “cüce gezegen” sınıfına konulduğunu açıklamıştır.)

* En küçük gezegen Plüton, en büyük gezegen Jüpiter’dir.

* Merkür ve Venüs’ün uydusu yoktur.

* Daha çok “Monalisa“ tablosuyla tanınan ressam fakat aynı zamanda mucit, mühendis, heykeltıraş olan ve resim alanındaki çalışmalarını “insan vücudunun oranları” hakkındaki sağlık çalışmalarına da ışık tutması için kullanan dünyaca ünlü sanatçı-bilim adamı Leonardo da Vinci’dir.

* 2015 Nobel Kimya Ödülünü Türk Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar “DNA Onarımı” hakkındaki bilimsel çalışmasıyla kazanmıştır.

* Tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçirecek olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun adı “Demir İpek Yolu” dur. Demir İpek Yolunda ilk sefer 30 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir.

Müdür ve Müdür Yardımcılığı İçin Mülakat Soruları

2019 Yılı Temmuz ayında yapılacak olan idarecilik sözlü mülakatlarında çıkabilecek güncel ve diğer soru örnekleri

Sözlü olarak Nasıl bir idareci olacaksınız?

Ekip çalışması nedir nasıl yapılması gerekir?

Okul odaklı eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz?

MEB'in hangi projelerinde yer aldınız?

ÖNEMLİ ESERLER

Mehmet Akif ERSOY "Safahat" adlı eseri

“Hababam Sınıfı” , “Yıldız Karayel” “Karartma Geceleri” adlı eserleri ile tanınan ünlü yazar “Rıfat Ilgaz”
Kudüs Şairi olarak bilinen Şair ve Yazarımız “Nuri Pakdil”
“Şu Çılgın Türkler” adlı eser Turgut Özakman’a aittir
“Kalpaklılar” Doludizgin” “Onbinlerin Dönüşü” adlı eserler “Samim Kocagöze Aittir”
“Korkunç Yıllar” , “Onlarda insandı” , “Dönüş” adlı eserlerin yazarı “Cengiz Dağcı” dır
Türkiye ve İslam dünyasının ilk bilim kurgu romanı olan “Uzay Çiftleri”nim yazarı “Ali Nar “
“İstiklal Harbimiz ” , “Şarkılı İbret” adlı eserler Kazım Karabekir’e aittir
“Ateşten Gömlek” ,”Türk’ün Ateşle İmtihanı” , “Vurun Kahpeye” adlı eserler Halide Edip Adıvar’a aittir
Vatan Yahut Silistre ve Cezmi adlı eserler Namık Kemal’e aittir
“Mağaradakiler” , “Bu ülke” , “Kültürden İrfana” adlı eserler Cemil Meriç’e aittir
“Küçük Ağa” , “Yağmuru Beklerken” ,”Dönemeçte ” adlı eserler “Tağrık Buğra”‘ ya aittir
“Ahlak-ı Alai” adlı eserin yazarı Kınalızade Ali’dir
“Yaban” , “Sodom ve Gomore” , “Milli Savaş Hikayeleri ” adlı eserler Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na aittir
“Kurt Kanunun” , “Yorgun Savaşçı” , “Devlet Ana” adlı eserler “Kemal Tahire” aittir
“Zeytindağı”, “Çankaya “, “Ateş ve Güneş” adlı eserler “Fatih Rıfkı Atay” a aittir
“Tek Adam” , “İkinci Adam” adlı eserler Süreyya Aydemir’e aittir
“Risalet’in Rusiye” ve “Divan” adlı eserler Yunus Emre’ye aittir
“Mesnevi ” , “Divan-ı Kebir” , “Mektubat” adlı eserler “Mevlana” ya aittir
“Gül Yetiştiren Adam” , “Kafa Karıştıran Meseleler” , “Köpekçe Düşünceler” adlı eserlerin yazarı Rasım Özdenören
Osmanlı Basınının ilk Türk Dergisi “Vakay-ı Tıbbiye”
“Bye Bye Türkçe” , “Türkçe Giderse Türkiye Gider” eserleri ile tanınan Türk Einstein olarak bilinen bilim insanı “Oktay Sinanoğlu”‘dur
“Çanakkale Destanı”, “Safahat” , “Hakkın Sesleri” , “Bülbül” adlı eserlerle tanınan yazarımız “Mehmet Akif Ersoy” dur
“İnce Memed” adlı eseri ile tanınınan yazarımız “Yaşar Kemal”
“Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” “Dualar ve Aminler” isimli kitapların yazarı “Arif Nihat Asya” dır.

KLASİK SORU ÖRNEKLERİ

1.Türkiye’de 2019 yılı “Göbekli tepe Yılı” ilan edildi.
2. Dünyanın İlk Yapay Zeka Spikeri ŞİNHUA Çin’de geliştirildi ve ekrana çıkıp haberleri sundu
3. Üzerinde en çok göl bulunan ülke KANADA ( 3 milyon )
4. 2018 Ekim ayında hayatını kaybeden ‘’ İstanbul’n gözü ‘’ olarak anılan fotoğrafçı ARA GÜLER
5. Nisan aylarında kutlanan PORTAKAL ÇİÇEĞİ karnavalı ADANA ilimizdedir.
6. NOTRE DAME’NİN KAMBURU adlı eserin yazarı VİCTOR HUGO
7. Avrupa kupalarında f,inal oynayan SİNYOR lakaplı Türk oyuncu CAN BARTU
8. Kara delik’ e uzmanlar tarafından POWEHİ adı verildi.
9. 2019 Oscar Ödülü’ne aday gösterdiğimiz film Nuri Bilge Ceylan’nın “AHLAT AĞACI” oldu
10. 2019 Yılında UKRANYA’ DA yapılan DEVLET BAŞKANLIĞI seçimini VİLADEMİR ZELENSKİY kazandı
11. 2019 yılında SRİ LANKADA yapılan terör saldırısında 250 den fazla kişi hayatını kaybetti.
12. 2019 Nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilen Türk üye SAADET YÜKSEL
13. 2019 Nisan ayında Fransa’nın başkenti Paris’te yanan 850 yıllık katedral NOTRE – DAME
14. Mart 2019 da ABEL ÖDÜLÜ’ne layık görülen ilk kadın bilim insanı KAREN UHLENBECK
15. 2019 yılı FUAT SEZGİN yılı ilan edildi
16. 17. 18. 19.
20. Mimar Hacı Mehmet Güner tarafından yapılan Türkiye tarihinin en büyük camisi ÇAMLICA CAMİSİ
21. Milli savunma bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.
22. ANKARA’NIN Kazan ilçesi Kahraman Kazan ismini almıştır.
23. Afrika Kıtasında yer alan Dünyanın en büyük sıcak kum çölü Büyük Sahra Çölü’dür
24. Türkiye’nin ilk sismik araştırma gemisi BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ( Dubai’den satın alındı )
25. 2019 Yılında Usta PİYANİST ŞEVKET UĞURLUER hayatını kaybetti
26. 125 KİLODA Avrupa güreş şampiyonu olan güreşçimiz TAHA AKGÜL
27. 130 kiloda Avrupa güreş şampiyonasında Avrupa şampiyonu olan güreşçimiz RIZA KAYAALP
28. 2019 Avrupa Güreş şampiyonasında Altın madalya kazanan güreşçimiz SÜLEYMAN ATLI
29. ABD’ de yapılan yüzme şampiyonasında altın madalya alan sporcumuz SÜMEYYE BOYACI
30. YENİ ZELLENDA christchrc şehrinde Camiye yapılan terör saldırında birçok insan hayatını kaybetti
31. Kazakistan da yapılan seçimlerde Nursultan Nazarbayev yerine KASIM COMERT TOKAYEV başa geldi
32. Kazakistan’ın başkenti ASTANA’nın adı değişti NURSULTAN
33. TBMM tarafından çıkarılan kanunla aylık bağlanan ünlü halk ozanımız ÂŞIK VEYSEL
34. Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı TURAN HANÇERLİ / İstanbul – AVCILAR
35. ATATÜRK havalimanından yapılan son sefer SİNGAPUR
36. DARBE yapılan ülke SUDAN / Devrilen lideri ÖMER EL BEŞİR
37. DARBE teşebbüsü yapılan ülke VENEZUELLA
38. Almanya’nın saygın ödüllerinden olan VİCTRES ödülünü alan DİLEK GÜRSOY
39. TÜRKİYE’ de ilk şehir HOLOGRAM merkezi KASTAMONU
40. Ses sanatçısı DİLBER AY Nisan 2019 da hayatını kaybetti
41. Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG – UFUK
42. Türkiye’nin ilk savunma füzesi HİSAR
43. Suudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi PRENSES RİMA ( Washington Büyükelçisi )
44. Kasım 2018’de UNESCO Dünya Somut Olmayan Mirası Listesi’ne giren varlığımız DEDE KORKUT
45. Avrupa’nın en büyük tema parkı “Wonderland Eurasia Tema parkı ANKARA
46. G/ 20 Zirvesinin 2019 dönem başkanlığı JAPONYA
47. Kasım 2018 de yapılan seçimle GÜRCİSTAN’ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili
48. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu
49. İlk kez televizyonlarda CANLI olarak izlenen savaş ( 1990 ) KÖRFEZ SAVAŞI
50. Türkiye’nin ilk yerli genel maksat helikopterinin ismi GÖKBEY

51. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı YAŞAR GÜLER
52. Yunanistan’la yaşadığı sorundan dolayı isminin başına KUZEY kelimesini getiren ülke MAKEDONYA
53. Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen 25 Aralık Noel Günü’nün resmi bayram ilan eden Müslüman ülke IRAK
54. ( OPEC ) Petrol ihraç eden ülkeler örgütünden 2019 yılında ayrılacağını ilan eden ülke KATAR
55. Siber saldırılara karşı yerli ve milli olan yazılım AHTAPOT
56. İlk kez yerli motorla uçan insansız hava aracımız ANKA
57. 2019 Dünya rafting şampiyonası TUNCELİ
58. Osmanlı devleti zamanında bir süre SÜRGÜN yeri olarak kullanılan ve FİZAN olarak bilinen bölge LİBYA
59. 2018 yılında dünyanın en mutlu ülkesi FİNLANDİYA
60. 2025 yılında sigarayı tamamen yasaklayacak ülke İSVEÇ
61. 2017 referandumu sonunda EN YÜKSEK DEVLET MEMURU Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı
62. Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı METİN KIRATLI
63. Türkiye uzay ajansı merkezi ANKARA
64. 2019 UEFA Süper Kupa Finali VODOFONE ARENA
65. 2019 Yılında Uluslararası Off-Road Yarışı Düzenlenen ilimiz ERZURUM
66. 2019 Dünya kadınlar BOKS Şampiyonası TÜRKİYE / TRABZON
67. 2019 FİBA Dünya Basketbol Şampiyonası ÇİN
68. 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası ROMANYA / BÜKREŞ
69. 2022 Dünya Kupası KATAR
70. 2023 EXPO KAHRAMANMARAŞ
71. 2024 Avrupa şampiyonası ALMANYA
72. 2018 Kasım ayında HATAY ilinde açılan yeni sınır kapımız ZEYTİN DALI
73. 2018 Kasım ayında ABD’nin en büyük yangını CALİFORNİA
74. ÇANAKKALE Boğazının girişini savunmak için yaptırılan kalenin adı SEDDÜLBAHİR
75. 1 OCAK / 30 HAZİRAN 2019 AB dönem Başkanlığı ROMANYA
76. 1 TEMMUZ / 31 ARALIK 2019 AB dönem başkanlığı FİNLANDİYA
77. Ülkemizde turizme açılan ilk mağara BURDUR / İNSUYU MAĞARASI
78. Mehmet Akif Ersoy “Bülbül” şiirini BURSA’NIN Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine yazmıştır
79. Çorlu havaalanının adı ATATÜRK HAVALİMANI olarak değişti
80. Türkiye’nin ilk sondaj gemisi FATİH
81. İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci CEMAL KAŞIKÇI
82. 2018 Bedelli askerlik yasası ile temel eğitim 21 gün oldu
83. 2018 dünya kupası şampiyonu FRANSA oldu
84.
85.
86. 3. Havalimanı olan İSTANBUL havalimanından ilk seferin yapıldığı yer ANKARA
87. 2018 yılından itibaren kadınların Zorunlu askerlik yaptığı ülke İSVEÇ
88. Ocak 2019 yılında ATATÜRK resimli EURO basan kuruluş AVRUPA MERKEZ BANKASI
89. Dünyanın en uzun heykeli Sardar Vallabhbhai Patel heykeli HİNDİSTAN
90. Cittaslow Toplantısı’ndaki kararla Sakin Şehir Olan yerler BİTLİS / AHLAT – MUĞLA / KÖYCEĞİZ
91. Londra’da düzenlenen dünya İnsaniyet formunda insaniyet ödülünü alan EMİNE ERDOĞAN
92. 2017 yılında SOPHİA adındaki robota vatandaşlık veren ülke SUUDİ ARABİSTAN
93. Dünyada ilk yapay zekâ’dan sorumlu bakanlık BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
94. 2017 yılında ilk kez bir kadın Diyanet İşleri başkan yardımcılığına atandı HURİYE MARTI
95. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Cep Herkül’ü NAİM SÜLEYMANOĞLU 18 Kasım 2017 yılında hayatını kaybetti
96. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Cep Herkül’ü NAİM SÜLEYMANOĞLU 18 Kasım 2017 yılında hayatını kaybetti
97. Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AKIN ROBOTİCS KONYA ilimizde açıldı
98. Kırmızı periler diyarı olarak bilinen NERMAN PERİBACALARI Erzurum’da yer alır.
99. Türkiye’nin ilk milli yer gözlem uydusunun adı RASAT
100. Türkiye’nin ilk kadın bakanı ve ilk kadın rektörü olan TÜRKAN AKYOL 2017 yılında hayatını kaybetti.

101. Partili cumhurbaşkanı dönemi 16 Nisan referandumu ile tekrar geldi
102. Partili cumhurbaşkanlarımız: M. Kemal Atatürk / İsmet İnönü / Celal Bayar ve Recep Tayyip Erdoğan
103. 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti”nin Kırgızistan’ın Oş şehri
104. 2019 İslam Turizm başkenti DAKKA / BANGLADEŞ
105. 2020 İslam Turizm başkenti GEBELE / AZERBAYCAN
106. 2019 Dünya kitap başkenti ŞARJA / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
107. 2018 Dünya kitap başkenti Atina – YUNANİSTAN
108. 2017 Haziran ayında Türkiye KATAR’ın başkenti DOHA’da askeri üs açtı.
109. Aralık 2016 da Rusya büyükelçisi ANDREY KARLOV suikast sonucu öldürülmüştür.
110. Gülün Adı eserin sahibi UMBERTO ECO 2016 yılında hayatını kaybetmiştir.
111. 2016 yılında dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli GOTHARD BASE İsviçre’de alp Dağlarının altında açıldı.
112. 2016 da hayatını kaybeden ünlü tarihçi HALİL İNALCIK
113. 2016 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı.
114. Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 52 yıllık savaşı sona erdiren anlaşma 2016 da Küba’da imzalandı.
115. 3. Köprü Yavuz sultan Selim köprüsünü mimari Michel Virlogeux’tur.
116. Dünyanın en büyük Radyo Teleskopu TİENYEN Çin’de yapıldı
117. Türkiye’nin ilk özel Teknoloji üniversitesi ANKA TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
118. ATATÜRK hava alanının ilk adı YEŞİLKÖY havalimanı. 1953 yılında uluslar arası uçuşlara açıldı
119. 120. 121. 122.
123. NOTRE DAME Katedrali GOTHİK tarz mimari ile yapılmıştır.
124. 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Sinema dalına TÜRKER İNANOĞLU
125. 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Müzik dalında EROL SAYAN
126. 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Tarih ve Sosyal Bilimler Dalında MEHMET İPSİRLİ
127. 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Genel Sanatlar dalında İZZET KERİBAR
128. 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Vefa ödülü MEHMET AKİF ERSOY
129. 2022 yılına bütün Nükleer santraller kapatma kararı alan devlet ALMANYA
130. Türkiye’nin ilk yerli sismik araştırma gemisi MTA TURKUAZ
131. Türkiye’nin en yüksek Dünyanın da 6. En yüksek barajı DERİNER barajıdır.
132. ULAK Projesi kapsamında ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli baz istasyonu LTE-Advanced Makrocell
Dünya Botanik Expo’su 2021 Yılında Hatay’da yapılacak
ANADOLU AJANSI 1920 yılında kuruldu halen devam etmektedir.
2019 verilerine göre en yaşlı nüfusa sahip ülke MONACO
Sümbül Kasidesi” ile ünlenen ve Sultanüs Şuara unvanı ile bilinen divan şairimiz BAKİ
133. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılında
134. Anayasa mahkemesi başkanı ZÜHTÜ ARSLAN
135. Yargıtay başkanı İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT
136. Danıştay Başkanı ZERRİN GÜNGÖR
137. Sayıştay Başkanı SEYİT AHMET BAŞ
hizmet Vermeye Başladı.
138. Merkez Bankası başkanı MURAT ÇETİNKAYA
139. Tüsiad Yüksek istişare Başkanı TUNCAY ÖZİLHAN
140. Borsa İstanbul Başkanı ERİŞAH ARICAN
141. YÖK Başkanı YEKTA SARAÇ
142. ÖSYM Başkanı HALİS AYGÜN
143. RTÜRK Başkanı EBUBEKİR ŞAHİN
144. TBMM Başkanı MUSTAFA ŞENTOP
145. KÜBA Devriminin lideri FİDEL CASTRO 26 Kasım 2016 da hayatını kaybetti.
146. Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleyen yol ANKARA NİĞDE OTOYOL PROJESİ
147. Süleyman Şah Türbesi Suriye Kara kozak köyünden alınıp Suriye eşmesine ŞAH FIRAT operasyonu ile taşındı
148. İzmir İstanbul – bursa – İzmir otoyolu projesi ayağını oluşturan İzmit Körfez geçiş köprüsünün adı OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
149. Askerliği kadınlara zorunlu hale getiren ilk NATO üyesi NORVEÇ
150. Yeni Kimlik Kartlarının dağıtıldığı ilk il KIRIKKALE

151. ZümrüdüankaödülleriYEŞİLAYtarafındanverilmektedir.
152. Nisan2016daŞANLIUARFAİstiklalmadalyasıaldı.
153. Maraş,Antep,İnebolu Urfa İSTİKLAL MADALYASI alan yerlerdir.
154. İMFyeolanborcumuz2013yılındasıfırlandı.
155. TANAP projesinde yer alan illerimiz. ARDAHAN / ERZURUM / SİVAS / EDİRNE
156. Dünyanın en derin noktası MARİANA ÇUKURU
157. Çek cumhuriyetinin adı değişerek ÇEKYA oldu.
158. %100 milli kaynaklar ile üretilen elektronik harp karıştırıcı “Koral” Suriye sınırında faaliyete girdi.
159. Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz transferini sağlayan Karadeniz geçişli projenin adı MAVİ AKIM PROJESİ’DİR.
160. Atatürk’ün biyografisini yazan ve Türkiye üzerine basılı eserleriyle tanınan ANDREW MANGO 2014’te hayatını kaybetmiştir.
161. Kişi ya da şirketlerin uluslar arası vergi kaçakçılığını ortaya koyan belge PANAMA BELGELERİ.
162. Karadeniz üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıma projesi GÜNEY AKIM projesi
163. En son büyükşehir olan ilimiz ORDU
164. Milli Yas ilan edildiğinde TBMM ve Anıtkabir’de bayrak yarıya indirilmez. Anıtkabirdeki bayrak sadece 10 Kasımda yarıya indirilir.
165. 27 Mayıs darbesinden sonra idam edilenler Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan
166. Türkiye Cumhuriyetinde yapılan ilk baraj ANKARA ÇUBUK BARAJI
167. Mayıs 2015 Türkiye’nin 3. büyük köprüsü NİSSİBİ köprüsü açıldı.
168. Avrupa Birliği 2016 yılında Bosna Hersek’in üyelik başvurusunu kabul etti
169. Dünyada kalorifer sisteminin kurulduğu ilk saray İSHAK PAŞA SARAYI
170. İlk yerli tank / ALTAY
171. İlk yerli savaş helikopteri / ATAK
172. İlk yerli tanksavar füzesi / UMTAŞ
173. İlk insansız hava aracı / ANKA
174. İlk sismik arama gemisi / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA
175. İlk milli keskin nişancı tüfeğimiz / BORA-12
176. İlk mayına dayanıklı zırhlı araç / KİRPİ
177. İlk İnsansız hava aracımız ANKA
178. İlk Milli savaş gemimiz HEYBELİADA
179. İlk milli füze CİRİT
180. İlk yerli uçak TURKKUŞU
181. İlk yerli temel eğitim uçağı HURKUŞ
182. Milli keşif uydusu / GÖKTÜRK
183. İlk yerli zeka testi ASİS ( ANADOLU SAK ZEKA ÖLÇEĞİ )
184. KUDÜS ŞAİRİ olarak tanınan şair NURİ PAKDİL
185. Dünya Bankası başkanı DAVİD MALPAS
186. Avrupa Birliği 2016 yılında Bosna Hersek’in üyelik başvurusunu kabul etti.
187. Birleşmiş milletler merkezi NEWYORK
188. İMF Başkan CHRİSTİNE LEGARDE
189. Nato Genel sekreteri JENS STOLTEBERG
190. BM Genel sekreteri ANTONİO GUTERRES
191. Avrupa Parlementosu Başkanı ANTONİO TAJANİ
192. UNESCO tarafından verilen Yükselen Yetenek Ödülünü alan BİLGE DEMİRKÖZ
193. Osman Gazi’nin hayatını konu edinen KÜÇÜK AĞA adlı kitabın yazarı TARIK BUĞRA
194. Tarihe SOPALI seçimler olarak geçen seçim 1912 seçimleri
195. Azerbaycan cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen MİHRİBAN ALİYEVO
196. % 94 ü sular altına olan yeni bulunan 8. Kıta ZEOLANDİA
197. Dünyanın ilk Ekolojik şehri ABU DHABİ emirliğinde MASDAR ŞEHRİNDE kurulacak
198. Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altına birleştiren proje AVRASYA TÜNELİ
199. Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcimiz CEMAL HÜSNÜ TARAY
200. HATAY Cumhuriyetinin: İlk cumhurbaşkanı TAYFUR SÖKMEN ilk Başbakanı ABDURRAHMAN MELEK

201. Türkiye’nin NATO’daki ilk daimi temsilcisi FATİN RÜŞTÜ ZORLU
202. İlk Sanal para BİTCOİN
203. 45 yaş altı çalışanlar için zorunlu bireysel emeklilik sistemi BES 2017 yılında başladı
204. Dünyaya 359 milyon ışık yılı uzakta bir galaksiyi keşfeden doktora öğrencisi BURÇİN MUTLU PAKDİL
205. Üzerinde güneş Batmayan İmparatorluk İNGİLTERE
206. 2019 NATO liderler Zirvesi LONDRA’ de
207. İlk Psikolojik romanımız eylül’ün yazarı MEHMET RAUF
208. Olağanüstü hali ilan eden Cumhurbaşkanı
209. 1992 yılında kurulan Türkiye ile Balkanlar, Kafkasya ülkelerine kalkınmada destek veren kurum TİKA
210. Yüzölçümü en büyük ilimiz KONYA
211. Yüzölçümü en küçük ilimiz YALOVA
212. Galata Kulesi CENEVİZ’lilere aittir.
213. YASEMİN DEVRİMİ’nin başladığı ülke TUNUS
214. İSTANBUL’UN GÖZÜ olarak bilinen fotoğrafçı ARA GÜLER
215. NOBEL’e aday gösterilen ilk Türk kadın yazar LEYLA ERBİL
216. 2020 yaz olimpiyatları T OKYO
217. Türkiye’nin ilk milli askeri keşif ve gözetleme uydusu projesi GÖKTÜRK
218. Türkiye’nin uzaya yolladığı ilk gözlem uydusu RASAT PROJESİ
219. Yerli uzay mekiği projesi THOR
220. Dünyada en fazla petrol rezervine sahip olan ülke VENEZUELLA
221. Dünyada en fazla Doğalgaz rezervine sahip olan ülke RUSYA
222. ABD’nin uzan vadeli yeni savunma bölgesi ASYA – PASİFİK
223. Azeri doğalgazının Türkiye’ye getirilmesi projesi ŞAH DENİZ PROJESİ
224. Birleşik Krallıkta 2016 yılında yapılan ve İngiltere’nin Avrupa birliğinden ayrılmasına neden olan referandum BREXİT
225. Türkiye’nin ilk Dünyanın ise en büyük GEOFİT BAHÇESİ YALOVA
226. Birleşmiş Milletlere en son üye olan devlet GÜNEY SUDAN
227. TOBB Dede Korkut Masallarının orijinalini basarak kültür hayatımıza katkıda bulundu.
228. 2016 yılında dünya genelinde en çok ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlayan pasaport ALMANYA
229. 2016 yılında tütün ürünlerinin satışını tamamen yasaklayan ülke TÜRKMENİSTAN
230. Belarus’un başkenti Minsk’te 54 yıl önce yıkılan Minsk Camii, Türkiye’nin katkılarıyla yeniden inşa edildi.
231. 2019 yılında Çin’in “Chang’e 4” adlı insansız uzay aracı, Ay’ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere
‘karanlık yüz ’ olarak bilinen bölgeye iniş yaptı.
232. Türkiye’nin ilk yerli arabasını üretecek firmalar ANADOLU GRUBU / BMC / KIRAÇA HOLDİNG / ZORLU /
TÜRKCELL
233. 1995 yılında Bosna Hersek’te yaşanan SEREBRENİTSA vahşetinde Sırp Kasabı lakaplı RADKO MİLADİÇ ömür
boyu hapis cezası aldı.
234. 2010 değişikliği ile memurlara toplu sözleşme yapma hakkı getirildi
235. Moğolistan /Azerbaycan/Kırgizistan ve Türkiye’nin katılımı ile 2013 yılında kurulan Türk Dünyası Ortak Ordusu’nun
kısaltması TAKM
236. Türkiye’nin ilk yerli buğday tohumu SORGÜL Mardin ‘de toprağa ekildi.
237. Erzurum’da halk arasında MORGEVEN olarak bilinen yeni bitki türü bulundu.
238. 2017 yılında SUDAN’dan kiralanan ada SEVAKİN adası
239. “Mukaddime” adlı eseriyle bilinen bilim insanı İBNİ HALDUN
240. Kurtarıcı isa heykeli BREZİLYA
241. Çölün Gelini olarak nitelendirilen PALMİRA Antik kenti SURİYE sınırları içinde yer alır.
242. 2019 Oscar ödülleri için aday filmimiz AHLAT AĞACI
243. RİSALETÜN NUSHİYE adlı eserin sahibi YUNUS EMRE
244. 2024 Avrupa futbol şampiyonası ALMANYA
245. Dünyanın ilk yazılı anayasası ABD Anayasası
246. En uzun kara sınırımız SURİYE
247. Genelkurmay başkanlığı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’na bağlandı
248. ZEYTİNDAĞI eseri FALİH RIFKI ATAY
249. MEDİNE MÜDAFAASI eseri FAHRETTİN PAŞA
250. EN GENÇ BİLİM İNSANI unvanına sahip olan Türk bilim insanı OKTAY SİNANAOĞLU

251.Turan Hançerli, ülkemizin ilk engelli belediye başkanı oldu. Turan Hançerli, 31 Mart seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

251.Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) mahkeme salonunda 2019'da hayatını kaybetti.

252.2019 yılı Avrupa Kültür Başkentleri belli oldu , buna göre
Bulgarista’ nın Plovdiv ve İtalya’nın Matera şehirleri 2019 Yılı Avrupa Kültür Başkentleri olarak belirlendi.

253.Dünya Bankası Başkanı  Jim Yong Kim’in istifasının ardından Dünya Bankası’nın yeni başkanı, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass oldu.

254.2020 Yılında Avrupa Kültür Başkentleri Belirlendi. Rijeka (Hırvatistan) ve Galway (İrlanda) şehirleri 2020 yılı Avrupa Kültür Başkentleri oldu.

255.Mustafa Kemal’in Kağnısı Şiiri Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya aittir 

256.Dünyada En Çok İnsanın Konuştuğu Dillerin Sıralalaması : 1- Çince 2- İngilizce 3- İspanyolca 4- Hintçe 5- Türkçe 6- Arapça 7- Portekizce 8 – Bengalce 9- Rusça 10- Japonca

257.Selçuklu dönemi mezarlığıdır Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunmaktadır Erken döneme ait en büyük Türk – İslam mezarlığıdır Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Mirası asil listesinde yer almaktadır.

258.

İlk Türk Hava Gemisi : Kuzgun

İlk Yerli Uçak : Türk Kuşu

İlk Yerli Savaş Helikopteri: ATAK

İlk Yerli Mini insansız Hava Aracımız: Gözcü

İnsansız Hava Araçlarımız için geliştirilen hassas lazer güdümlü mini füze: BOZOK

İlk Özgün Tasarım yerli Tüfeğimiz: SAR 223

İlk yerli insansı robotlarımız: Akıncı ve Ada

Askeri İtfaiye Arcımız : ASTEVO

İlk Yerli Seyir Füzesi: SOM

İlk Milli Yer Gözlem Uydumuz: RASAT

İlk Yerli Savaş Uçağı : fx/tx [ads]

Yerli Sismik Arama gemimiz: MTA ORUÇ REİS (TURKUAZ)

Zırhlı Taşıyıcı Muharebe Aracımız : PARS

İlk Milli Savaş Gemisi: TCG Heybeliada

ikinci Milli Savaş Gemisi: TCE Büyükada

ilk Yerli Araştırma Gemisi: TÜBİTAK MARMARA

İlk Acil Müdahale gemisi :Nene Hatun

İlk Milli Füze : Cirit

ilk Temel Eğitim Uçağı : HÜRKUŞ

Deniz Karakol Uçağı : Meltem

ilk Yerli Tank : ALTAY

İlk Yerli Tank Savar Füzesi: UMTAS

İlk Yerli Mayına Karşı Dayanıklı Araç : KİRPİ

Kültür Bakanlığı'ndan müze ziyaretçisi öğretmenlere kimlik kartı uyarısı
Zırhlı ve Yüzme Özelliğine sahip ilk Zırhlı Tankımız: AZMİM

ilk Yerli Keskin Nişancı Tüfeği : BORA

Milli Piyade Tüfeği : MPT

259.Dünyaca Ünlü Time Dergisine Kapak Olan 10 Ünlü Türk
1- Mustafa Kemal Atatürk 2- İsmet İnönü 3- Şükrü Saraçoğlu 4- Adnan Menderes 5- Kenan Evren 6- M. Ali Ağaca 7- Naim Süleymaoğlu 8-Mine Karakaş 9- Mehmet Öz 10- Recep Tayyip Erdoğan

260. Dünyanın En yüksek şelalesi olan “Angel Şelalesi” hangi ülkede bulunmaktadır? Venezuella **

EĞİTİM BİLİMLERİ HAKKINDA SORULAR

Tam Öğrenme nedir:

Bloom tarafından ileri sürülmüştür. Ön koşul bilgi eksikleri giderildiğinde, ihtiyaç duyulan ek zaman verildiğinde ve nitelikli öğretim hizmeti sunulduğunda herkes her şeyi öğrenebilir. Tüm sınıfın toplu olarak ilerlemesini ve bireysel farkların etkisi azaltmayı amaçlar. 3 değişkeni vardır:

– Öğrenci Nitelikleri: Bilişsel giriş davranışları + Duyuşsal giriş özellik.(ilgi, tutum, özgüven) – Öğretim Hizmet: İpucu, dönüt, düzeltme, pekiştirme, etkin katılım.
– Öğrenme Ürünleri: Süreç sonunda ortaya çıkan bilişsel ve duyuşsal kazanımlar.

Yapılandırmacılık nedir:

Geleneksel öğretime karşıdır. Yeni bilgiler önceki bilgiler üzerine inşa edilir. Öznel bilgi vardır. Öğrenci, sürece aktif olarak katılmalı, birincil kaynaktan ve deneyimleriyle bilgi elde etmeli, bilgiyi yeniden oluşturmalıdır. Değerlendirmede süreç dikkate alınır.

5E Modeli nedir:

Yapılandırmacı yaklaşımın öğretim uygulamalarını en iyi yansıtan öğrenme planıdır. Giriş(Öğrenciye ilgi çekici, merak uyandırıcı sorular yöneltilir.), Keşfetme(Tahminler test edilir, çözüme ulaşılır.), Açkılama(İlke ve genellemelere ulaşılır.), Derinleştirme(Bilgiler yeni durumlara uygulanır, yeni bilgilere ulaşılır.), Değerlendirme(Öğrenci kazanımları değerlendirilir.)

İşbirlikli (Kubaşık) Öğrenme nedir:

Vygotsky ve Dewey ileri sürmüştür. Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, ortak bir amaç doğrultusunda (bir problemi çözmek ya da görevi yerine getirmek üzere) birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenmelerini amaçlar. Öğrenciler olumlu bağımlılık ve bireysel sorumluluk kazanırlar. Heterojen gruplar oluşturulmalı ve küme biçiminde oturulmalıdır. Biz duyusu kazandırır.

Proje Temelli Öğrenme nedir:

Dewey, Kilpatrick ve Bruner ileri sürmüştür. Öğrencilerin bireysel veya küçük gruplar halinde, gerçek yaşamda karşılaşılan problemleri sahip oldukları yaratıcılık ve hayal gücü çerçevesinde, disiplinler arası bağlantılar kurarak çözümlemelerini ve kendilerine özgü bir ürün(rapor) ortaya koymalarını ve sunmalarını amaçlar. Sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalar gerektirebilir. Ürün ve süreç değerlendirilir.

Okulda Öğrenme nedir:

Carroll ileri sürmüştür. “Öğrenemeyen öğrenci yoktur, hızlı ve yavaş öğrenen öğrenci vardır.” Modelin belirleyici değişkeni zamandır. Öğrenme düzeyi, öğrenme için harcanan zamanın öğrenme için gereken zamana oranıdır. Modelin değişkenleri:
*Yetenek(Öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman), *Öğretimden Yararlanma Yeteneği (Ön koşul öğrenmelere sahip olma), *Sebat(Öğrencinin güdülenmiş olarak harcadığı zaman), *Fırsat (Öğrenciye sunulan zaman), *Öğretimin Niteliği(Öğretim sürecinin ek zaman gerektirmemesi)

Öğretim Durumları Modeli nedir:

Gagne ileri sürmüştür. Öğrenme beyinde gerçekleşir ve gözlenebilen davranışlarla anlaşılır. 5 tür öğrenme ürünü vardır: Sözel bilgi, Zihinsel Beceri, Bilişsel Strateji, Tutumlar ve Psikomotor Beceriler. (Zihinsel beceriler basitten karmaşığa doğru 5’e ayrılır: Ayırt etme, Somut Kavramlar, Tanımlanmış Kavramlar, İlke ve kurallar, Problem çözme)

Etkili Öğretim Modeli nedir:

Slavin ileri sürmüştür. Etkili bir öğretim iyi bir öğretim hizmetiyle gerçekleşir. 4 değişkeni vardır:
– Öğretimin Niteliği: Öğrenciye sunulan bilgiler sistemli ve öncekilerle ilişkili olmalı.
– Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme: Öğrenme birimleri öğrenci seviyesine uygun hale getirilmeli, önkoşul bilgilerdeki eksikler tamamlanmalıdır.
– Teşvik Etme: Öğrenci güdülenmeli ve ödüllendirme yapılmalıdır.
– Zaman: Öğrenciye ihtiyaç duyulan zaman verilmelidir.

Etkin(Aktif) Öğrenme Modeli nedir:

Bireyin öğrenmesinden kendisinin sorumlu olduğu, bireye karar alma ve uygulama fırsatının verildiği, öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı öğrenme modelidir. Bu amaçla bireylere okuma, yazma, konuşma, tartışma, yaşantılarla bağlantı kurma, bilgileri günlük yaşama uygulama ve problem çözme işlemlerini kendi kendilerine uygulama olanağı verilmelidir. Güven, Enerji, Özdenetim, Gruba Ait Olma ve Duyarlılık ilkelerine dayalıdır.

Çoklu Zeka Kuramı nedir:

Gardner tarafından geliştirilmiştir. Zeka, bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne şekil verme veya problemleri çözme yeteneğidir. Öğrenme sürecinde her zeka alanının belirli oranlarda kullanılması gerekir. İnsan zekası çok boyutlu ve geliştirilebilir. Türleri: Dilsel-Sözel / Mantık-Matematiksel / Bedensel-Kinestetik / Müzikal-Ritmik /Görsel-Uzamsal / Doğacı / Toplumsal-Sosyal / Özedönük-Bireysel.

Beyin Temelli Öğrenme nedir:

Caine ve Hebb ileri sürmüştür. Beynin işlev ve yapısını anlayarak öğrenmeyi en üst seviye çıkarmayı amaçlar. Her beyin tektir ve öğrencinin öğrenme yaşantılarına etkin katılımını amaçlar. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Beyni etkileyen stres, beslenme, yaş, motivasyon, duygular vb. her şey öğrenmeyi etkiler. Öğrenmede duygular önemlidir. Beyin paralel bir işlemcidir. Grupla öğrenme sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ HAKKINDA SORULABİLECEK SORULAR

SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

 Ausubel ileri sürmüştür.
 Düzenlenmiş bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılır.
 Bilişsel öğrenme kuramına dayalıdır ve anlamlı öğrenmeyi savunur.
 Bilgi düzeyi hedeflerde, ön öğrenmeler eksik olduğunda kullanılır.
 Bilgiler tümdengelim şeklinde sunulur. Önce genel kavram ve ilkeler, sonra bol örnekler sunulur.(Kural-örnek yöntemi)
 Öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşim vardır.
 Üç aşaması vardır: – Ön organize edicilerin sunulması
– Yeni konunun sunulması
– Bilişsel örgütlemenin güçlendirilmesi BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM:
 Bruner ileri sürmüştür.
 Belirli yaşantılar sağlanarak ilke ve genellemelere öğrencinin kendisinin ulaşması, yani keşfetmesi amaçlanır.
 Kavrama ve daha üst düzey hedeflerde kullanılır.
 Öğrenci bilgiyi tümevarım yoluyla keşfeder.(Örnek-kural y.)
 Uzun zaman gerektirir, kalabalık gruplarda uygulanması zordur.
 Aşamaları şunlardır:
– Öğretmen örnek sunar, öğrenci örneği tanımlar.
– Öğretmen ek örnekler sunar, öğrenci ek örnekleri tanımlar, öncekilerle ilişkilendirir.
– Öğretmen ek örnekler ve örnek olmayan durumlar sunar.
– Öğrenci örnekleri karşılaştırır, örnek olmayanları belirler.
– Öğrenci örnekleri ilişkilendirir ve yorumlar.
– Öğrenci ilke ve genellemelere ulaşır.
– Öğrenci yeni örnekler verir. ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETİM:
 J.Dewey ileri sürmüştür.
 Uygulama ve daha üst düzey hedeflerde kullanılır.
 Öğrencilerin gerçek yaşamla ilgili sorunlar üzerinde bilimsel problem çözme aşamalarını kullanmaları amaçlanır.
 Aşamaları şunlardır:
– Problemin farkına varma ve onu sınırlama
– Çözümle ilgili kaynakları tarama ve bilgi toplama
– Problemin çözümü için denenceler kurma
– Uygun araçları hazırlama, veri toplama ve organize etme
– Denenceleri test etme
Kavram Haritaları Öğretilecek kavramların ve kavramlar arası ilişkilerin görselleştirildiği, sınıflandırıldığı bir şemadır. Öğrenilecek bilgiyi daha açık ve somut hale getirmeyi sağlar.
– Örümcek harita: Ortada genel kavram, çevresinde özel kavramlar yer alır. – Hiyerarşik harita: Kavramlar genelden özele doğru sıralanır. – Zincir harita: Bir olayın oluşum aşamaları veya işlem basamaklarını gösterir.
– Balık kılçığı diyagramı: Problemi analiz ederken neden- sonuç bağı kurmayı, sorunun nedenlerini ve alt nedenlerini görmeyi sağlar. Zihin Haritaları Genellikle not almak ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek amacıyla kullanılır. Bilgiyi alma, saklama ve hatırlamada etkilidir. Resimler, kelimeler, diyagramlar yer aldığı için bilgiye görsellik ve somutluk kazandırır.

Çoklu Zeka Kuramı NEDİR?


İnsanlar çok farklı zeka alanlarına sahiptir. Ancak zeka tektir.
Herkesin kendine özgü bir zeka profili vardır.
Zekaların her biri farklı gelişime sahiptir.
Bütün zeka alanları dinamiktir.
Bir problem çözerken sadece bir zeka alanından yararlanmayız.
Etkinlikler tüm zeka türlerini arttıracak şekilde olmalıdır.
Bir zeka alanı kullanılırken diğer alanlardan faydalanılır.
Kişisel altyapı, kültür, kalıtım ve inançlar zeka alanlarını etkiler.
Zeka öğrenilebilir ve öğretilebilir.
Bu, çevresel faktörler değiştirilerek gerçekleşir.
Zeka dinamik bir yapıya sahiptir.
Zeka kendi içinde bütündür.
Çoklu zeka kuramının temel sayıltısı, öğretimin tüm zeka alanlarını geliştirici olmasıdır.
Tek bir zeka alanına dönük etkinlikler yapılmamalıdır.
Bir alandaki gelişme, diğer alanlardaki gelişmeleri de etkiler.
Zekanın Gelişimini Etkileyen Faktörler
Kpss eğitim bilimleri öyt dersinde çoklu zeka kuramında zekanın gelişimini etkileyen faktörler şunlardır:

Biyolojik Nitelikler

Kalıtım.
Doğum öncesi ve doğum sırasındaki çevre.
Beslenme
Kişisel Geçmiş

Yetişme sürecinde model alınan kişinin özellikleri.
Sosyo-kültürel çevre.
Kaynaklara ulaşma şansı.
Tarihsel dönem (Bölük yaş kuşağı).
Tarihsel zaman etkisi değil.
Yaşanılan coğrafya.
Uyarıcı zenginliği açısından etkiler.
Örneğin kutuplarda uyarıcı zenginliği azdır.
Aile.
Kristalleştirici deneyim. Yani yeteneklerimiz ölçüsünde fırsat verilmesi.
Fazıl Say’a 4 yaşında piyano alınması.
Felce uğratıcı deneyim.
Ayıplar ve günahlar gibi.

Çoklu Zeka Alanları
Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait çoklu zeka kuramı ile beraber çoklu zeka alanları 8 tanedir.

1) Sözel Zeka Alanı – Dilbilimsel Zeka Alanı

Sözlü ve yazılı dili etkili kullanma becerisi vardır.
İçinde yaşadıkları toplumun dilinin sanatlarını, vurgularını, yöresel farklarını çok iyi kullanırlar.
Bu yüzden ikna kabiliyetleri gelişmiştir.
Kelime hazneleri geniştir.
Okuma, yazma ve dinleme yoluyla öğrenirler.
Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir.
2) Mantıksal Zeka – Matematiksel Zeka

Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
Akıl yürütme ilkelerini etkin kullanırlar.
Muhakeme becerileri üst düzeydedir.
Eleştirel düşünce mevcuttur. Neden sonuç ilişkisini ararlar. Deterministtirler.
Bilimsellik arayışı vardır.
Sorgulayıcıdırlar.
Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler uygundur.
3) Görsel Zeka – Uzamsal Zeka

Üç boyutlu düşünme yeteneğinin sonucudur.
Hayal güçleri kuvvetlidir.
İmgeleştirme kapasiteleri yüksektir.
Nesneler arası ilişkileri çabuk görürler.
Görünmenin arkasındaki görünmeyenleri görürler.
Görsel metaforları (benzetmeler) kullanırlar.
4) Müzikal Zeka – Ritmik Zeka

Ritim ve melodilerle öğrenirler.
Çok sık kullanılan bir zeka alanı değildir.
Simetri arayışı vardır.
Ses ahengi gibi.
5) Bedensel Zeka – Kinestetik Zeka

Duygu ve düşüncelerin aktarımında bedenlerini etkin bir biçimde kullanırlar.
Taklit yetenekleri oldukça güçlüdür.
Söylenenlerden çok yapılanlar hatırlanır.
Beden dilini etkin bir şekilde kullanırlar.
Doğru yerde doğru jest ve mimik.
Psikomotor becerilerin ortaya konmasında başarılı tiplerdir.
6) Bireysel Zeka – Öze Dönük Zeka

Bireyin kendisini anlama, duygu ve düşüncelerini yönlendirme gücünü ortaya koyar.
Yalnız kalmaktan, bireysel çalışmalardan, özgün projelerden zevk alırlar.
Bağımsızlık arayışı vardır.
Kendileri hakkında eleştirel düşünebilirler. Yansıtıcı düşünmeye sahiptirler.
Özgüven ve özsaygıları yüksektir.
Kopya ve taklitten uzaktırlar.
İzlerken öğrenme baskındır.
Kendilerini çok iyi tanıdığı için insanları da çok iyi tanırlar.
7) Sosyal Zeka – Bireylerarası Zeka

İnsan ilişkilerinde, kendini ifade etmede ve empatide başarılıdırlar.
İşbirliğiyle öğrenirler.
Yüksek iletişim becerileri vardır.
Yakın ve samimi ilişkiler kurarlar.
8) Doğa Zekası – Varoluşçu Zeka

Tabiata karşı bakışın belirlendiği zeka alanıdır.
Sürekli doğada denge arayışı vardır.
Çevreye karşı hassastırlar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER