2019 İOKBS (Ortaokul ve Lise Bursluluk Sınavı) Soru ve Cevapları 2 Haziran 2019

2019 İOKBS (Ortaokul ve Lise Bursluluk Sınavı) Soru ve Cevapları 2 Haziran 2019

2019 İOKBS (Ortaokul ve Lise Bursluluk Sınavı) Soru ve Cevapları 2 Haziran 2019

Sorular yayımlandığında hemen hizmetinize sunacağız.

Tüm öğrencilere başarılar dileriz..

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2019 tarihi belli oldu.

Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığının her yıl düzenli olarak yaptığı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sınav giriş yeri belgelerinin açıklanmasını beklemeye koyuldular.

Sınava giren öğrenciler başarılı olmaları durumunda bakanlığın burs imkanından düzenli olarak faydalanabilecekler.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak

02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da MEB ÖDSGM tarafından yapılacak.

İOKBS Sınava Giriş Belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilecek ve sonuçlar 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

5., 6., 7., 8. hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıflar için başvurular 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı.

2 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'da yapılacak

İOKBS Sınava Giriş Belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinde ilan edildi.

 Sonuçlar 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır: 

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

 Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.

Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. 

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. 

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye,

standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. 

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların

doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı

veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan

değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları

 değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır. 

kaynak:Kamuajans

 

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 02:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER